Konfiguracja wyświetlania

Nasze pluginy na tle konkurencji wyróżniają się mnogością możliwości konfiguracyjnych. Dzięki nim każdy będzie wstanie dopasować wtyczkę do swoich potrzeb, niech nie zmyli Cię drogi kliencie fakt, że w konfiguracji wtyczki są tylko dwa pola wyboru, drzemie w nich niespotykana siła, na początek przejdźmy do ustawień wtyczki, w tym celu z menu głównego Twoje Panlu Administracyjnego Shopware 6 wybierz kolejno Einstellungen -> System -> Plugins

Odnajdź naszą wtyczkę na liście dostępnych pluginów i przejdź do jej konfiguracji:

Ustawienia ilości dodawanych produktów

W tym dziale będziemy po kolei wybierać jedną z dostępnych opcji, zapisywać ustawienia, następnie pokażę Ci jak wygląda do na frontendzie Twojego sklepu i pokrótce omówię co wydarzyło się na ekranie. Zaczynamy

Dodaj tylko 1. sztukę produktu

Jak widać po wybraniu opcji dodania 1 sztuki produktu przy dodatkowych produktach, zaznaczamy interesujące nas produkty dodatkowe, wybieramy ilość produktu głównego, dodajemy do koszyka produkt główny i w naszym koszyku mamy: 10szt produktu głównego oraz po jednej sztuce produktu dodatkowego.

Zastosuj wartość z selectboxa głównego produktu

Ta opcja jest bliźniaczo podobna do opcji poprzedniej z tym, że dodaje nam produkty dodatkowe w ilości sztuk identycznej jak produkt główny, wybieramy 5 sztuk produktu głównego, wybieramy dwa produkty dodatkowe, dodajemy całość do koszyka i w koszyku mamy 5 szt produktu głównego i po 5 szt produktów dodatkowych.

Pokaż osobno selectbox dla każdego produtku

Jak widać przy tej opcji mamy wyraźną zmianę wyglądu całości. Przy takim ustawieniu wtyczki klient może decydować o dodaniu kontretnej ilości każdego z dodatkowych produktów osobno. Wybraliśmy 2 szt. produktu głównego, 10 szt jednego z dodatkowych produktów i 3 szt drugiego i zgodnie z naszymi oczwkiwaniami takie ilości dodane zostały do koszyka zakupowego.

Przy kliknięciu przycisku dodaj tylko jedną sztukę produktu

Ostatnia z możliwych opcji całkowicie odbiega od tego co widzieliśmy wcześniej, w tym przypadku przy każdym produkcie dodatkowym mamy przycisk umożliwiający dodanie konkretnego produktu do koszyka. Produkty crosselingowe zawsze dodawane są do koszyka w ilości jednej sztuki, klient może się zdecydować na zakup tylko i wyłączni produktu dodatkowego, bez produktu głównego. Dodanie produktu dodatkowego nie wyświetla nam zawartości koszyka tak żebyśmy mogli zatrzymać klienta na stronie produktowej zachęcając go do kolejnych zakupów. Informacja o prawidłowym dodaniu produktu do koszyka zakupowego dostępna jest na animowanym przycisku a wartość koszyka na belce nawigacyjnej jest aktualizowana.

Ustawienia linków do produktów dodatkowych

Dzięki tej opcji możemy określić w jaki sposób klient jest wstanie przejść do większej informacji o naszych produktach dodatkowych. Podobnie jak przy poprzednim ustawieniu najpierw zaprezentuję Ci jak przestawić sposób wyświetlania, następnie zaprezentuję zmianę na frontendzie sklepu a później pokrótce omówię co się się wydażyło.

Używaj modalnych okien

Jak widać przy tej opcji nazwa produktu dodatkogo zawiera CTA i po jej kliknięciu wyświetla się prsote okienko modalne z opisem produktu. Naszym zdaniem jest to najbardziej przyjazna forma i zalecamy ją w większości przypadków.

Używaj bezpośrednich linków

Ta opcja to po prostu zmiana nazwy produktu dodatkowego w link prowadzący do strony produktowej. Link otwiera się w nowej karcie, zalecamy tą opcję w przypadku rozbudowanych i skomplikwoanych opisów produktów, kiedy informacje wyświetlane w okienku modalnym są niewystarczające.

Nie używaj linków i modalnych okien

Trzecia i ostatnia opcja powoduje, że nazwa naszego produktu dodatkowego jest zwykłym tekstem, nie ma możliwości przejścia do opisu tego produktu. Zalecamy jej użcie w przypadku bardzo prostych i sprecyzowanych produktów w przypadku których klient nie będzie miał żadnej wątpliwości co kupuje.