Przypisywanie produktów

Aby przypisać do produktu dodatki musimy w naszym Panelu Administracyjnym Shopware 6 przejść na kartę produktu, w tym celu z menu po lewej stronie wybieramy Kataloge -> Produkte

Następnie wybierzmy konkretny produkt do którego chcemy przypisywać dodatki i odnajdźmy sekcję Additional Articles

Jak widzisz mamy dwa sposoby przypisywania artykułów, poprzez dynamiczne grupy produktów:

Oraz bespośredni wybór artykułów:

Więcej informacji o dynamicznych grupach produktów można znaleźć w dokumentacji Shopware.. Jeśli zaznaczymy zarówno grupę jak i pojedyncze artykułu na stronie produktowej otrzymamy artykuły będące połączeniem tych dwóch opcji.

Aby usunąć zaznaczenie należy użyć klawisza Backspace:

Jest to standardowe zachowanie list wyboru w Panelu Administracyjnym Shopware 6 :)